Fotowoltaika.news

Źródło informacji OZE ze Świata

EuropaFotowoltaikaNowe trendy w PVRóżne

Projekt pilotażowy dotyczący połączenia energii wiatrowej i słonecznej z pompami ciepła w Niemczech

Instytut Badań nad Energią Słoneczną Hameln (ISFH) bada, czy odnawialne źródła energii mogą pokryć 80% łącznego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w niektórych dzielnicach miast w południowych Niemczech.

Naukowcy z Instytutu Badań nad Energią Słoneczną Hameln (ISFH) w Niemczech badają możliwość zasilania i ogrzewania całych dzielnic miasta za pomocą wiatru, słońca i pomp ciepła .

Niemiecka grupa stara się w szczególności ocenić, w jaki sposób można zwiększyć udział energii odnawialnej na obszarach mieszkalnych w różnych scenariuszach, stosując zarówno systemy magazynowania energii cieplnej, jak i elektrycznej w połączeniu z pompami ciepła.

W tym celu wybrano dwa osiedla mieszkaniowe w Dolnej Saksonii i Bawarii, położone odpowiednio na północy i południu kraju, oraz obliczono ich wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, biorąc pod uwagę wytwarzanie energii z wiatru i słońca w ich pobliżu.

„Wynik pokazał, że przy dobrze dobranym zarządzaniu można osiągnąć bardzo wysoki poziom zasięgu regionalnego energią odnawialną, przekraczający poziom 80%” – wyjaśnił Tobias Ohrdes, szef grupy roboczej ISFH.

Według ich symulacji ponad 60% zapotrzebowania na energię elektryczną mogłoby być bezpośrednio pokryte przez energię wiatrową i słoneczną. Dalsze 20% zapotrzebowania można pokryć dzięki magazynowaniu akumulatorów i inteligentnemu sterowaniu pompami ciepła z lokalnie generowanej energii wiatrowej i słonecznej. Jeśli praca pompy ciepła jest skoordynowana w całych dzielnicach, podaż energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie o kolejne cztery punkty procentowe w porównaniu z operacją nieskoordynowaną – stwierdzili naukowcy z Hamelina.

W wynikach należy jednak wziąć pod uwagę, że farmy wiatrowe zasilają sieć średniego napięcia, w związku z czym ta moc nie może być wykorzystana jako taka na potrzeby regionalne. „Argumentem przemawiającym za regionalnym wykorzystaniem energii wiatrowej jest to, że jej wytwarzanie w ciągu roku zwykle dobrze odpowiada zapotrzebowaniu na pompy ciepła w budynkach” – kontynuował Ohrdes.

Popularne treści

Na podstawie badań projektu finansowanego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki powinny teraz pojawić się pochodne. „Przedstawimy planistom zalecenia, jak najlepiej połączyć dostawy energii elektrycznej z energii wiatrowej i systemów słonecznych z zapotrzebowaniem na pompy ciepła na obszarach mieszkalnych” – wyjaśnił Ohrdes, dodając, że we współpracy z Lower Saksońska Agencja Ochrony Klimatu i Energii.

Instytut badawczy OFFIS bierze również udział w projekcie, którego celem jest sprawdzenie, jak zarządzana jest moc wyjściowa z systemów magazynowania. Kilka firm wyposażonych w akumulatory przetestowało tak zwanych „agentów oprogramowania” stworzonych przez grupę OFFIS. „Tacy agenci oprogramowania mogą samodzielnie podejmować decyzje i mogą być również bardzo dobrze kontrolowani” – wyjaśnił Martin Tröschel, lider grupy OFFIS ds. Sztucznej inteligencji rozproszonej.

Uważa się, że agenci oprogramowania są w stanie niezależnie decydować, kiedy magazyn baterii powinien przekazywać naładowaną energię do sieci, przy czym w oprogramowaniu wybrano redukcję wartości szczytowych jako kluczowe kryterium. „System z powodzeniem zorganizował się całkowicie podczas testu terenowego” – powiedział Tröschel. „Nie ma centralnego organu, który przypisuje harmonogram do każdej jednostki pamięci, jak ma to miejsce w wirtualnych elektrowniach”.

Naukowcy uważają to za duży plus, zwłaszcza w kontekście dalszego rozwoju zdecentralizowanych systemów energii odnawialnej. „Centralne jednostki sterujące osiągną swoje granice wraz z rosnącą liczbą generatorów energii” – dodała szefowa grupy Stefanie Holly. Na przyszłość ważnym zadaniem badań stosowanych jest pozbycie się sceptycyzmu menedżerów władzy wobec agentów oprogramowania.

Projekt badawczy jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki.

Comment here