Fotowoltaika.news

Źródło informacji OZE ze Świata

FotowoltaikaNewsTransformacja energetyczna

Arkusze informacyjne dotyczące energii słonecznej – recykling

Grupa zadaniowa ds. Zrównoważonego rozwoju SolarPower Europe opublikowała Solar Facts, zestaw dokumentów opartych na naukowych, recenzowanych źródłach, które podkreślają, w jaki sposób energia słoneczna przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Arkusze informacyjne obejmują pięć kluczowych tematów związanych z energią słoneczną, w tym: koszty i wydajność, zrównoważony rozwój, zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wykorzystanie materiałów i recykling.

Kluczowe wnioski z arkuszy informacyjnych są dostępne w formie kart mediów społecznościowych, które można udostępniać w sieciach społecznościowych.

Pobierz zestawienia informacji o energii słonecznej

Pobierz karty mediów społecznościowych Recycling

Comment here