Fotowoltaika.news

Źródło informacji OZE ze Świata

ElektrownieFotowoltaikaKonsumenciMagazynowanieNewsNowe trendy w PVOZE ze ŚwiataTransformacja energetyczna

Australijskie miasto zasilane w 100% energią odnawialną przy użyciu mikrosieci

Funkcja solarna mikrosieci wykorzystywanej przez Horizon Power i PXiSE. Zdjęcie: Moc horyzontu.

Horizon Power i PXiSE Energy Solutions z powodzeniem zasilały australijskie miasto Onslow wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej, demonstrując potencjał technologii mikrosieci.

Pełne zaopatrzenie w energię odnawialną osiągnięto przez 80 minut przy użyciu systemu rozproszonych zasobów energii (DERMS), który wykorzystuje analizy predykcyjne w celu maksymalizacji ilości energii odnawialnej wykorzystywanej w mikrosieci przy jednoczesnym zachowaniu stabilności sieci.

Po raz pierwszy DERMS został użyty w tym celu w Australii, a dalsze testy będą kontynuowane w celu lepszego zrozumienia potencjału technologii, zanim funkcjonalność zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Technologia ta ma „szerokie zastosowania na całym świecie”, powiedział dyrektor generalny PXiSE Energy Solutions, Patrick Lee. „Okres bez węglowodorów DERMS i mikrosieci w Onslow pokazuje, że niektóre społeczności mogą działać wyłącznie przy użyciu energii słonecznej i przechowywania baterii” – dodał.

Comment here